1.CATEDRALA ORTODOXĂ MOLDOVA NOUĂ
Proiectarea locașului de cult lucru s-a concretizat în anul 1995 și a fost realizată de către firma IPROTIM din Timișoara.
Subsolul la înălțimea de 12,5 m a fost sfințit, iar Biserica a primit ca hramuri ”Adormirea Maicii Domnului” și ”Sf. Mare Muceniță Varvara ocrotitoarea minerilor”.

În anul 2008, au fost sistate lucrările, din lipsa fondurilor. Timp de șase ani nu s-au mai făcut progrese la ridicarea bisericii, dar ideea construirii bisericii nu a fost abandonată.

În anul 2013, în urma unui pelerinaj pe Sfântul Munte Athos, se naște în mintea a doi monahi, fii ai orașului Moldova Nouă, ideea aducerii unei icoane a Maicii Domnului și impulsionarea lucrările de construcție ale Bisericii!

Arhitectura bisericii este în stil bizantin cu un plan treflat cu trei turle. Dimensiunile bisericii sunt de 40 m x 18 m.
Sfințirea bisericii s-a realizat în 15 august 2019!

2.Biserica Romano-Catolică din Moldova Nouă, monument istoric în stil neoclasic, a fost ridicată în piatră în secolul XVIII (1777-1778) pe locul vechii biserici din lemn existente aici încă din 1756. Biserica, cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, a suferit de-a lungul timpului o serie de distrugeri și refaceri din cauza istoriei zbuciumate a locului. În 1788, în timpul războiului cu turcii, lăcașul de cult a fost spoliat și distrus. În 1791, a fost refăcut și prevăzut cu un turn.

În timpul revoluției de la 1848, biserica e din nou distrusă, de data aceasta de populația sârbească, și refăcută câțiva ani mai târziu (1852-1853). De data aceasta, a fost distrusă și casa parohială și chiar matricolele de căsătorie, botez și înmormântare din secolul XVIII. La sfârșitul lui 1854, statul austriac a vândut minele și proprietățile sale Societății de Stat Privilegiate Austriece (StEG), care devine și binefăcătorul bisericii romano-catolice. În 1860, StEG dăruiește bisericii 3 clopote de fier și un ceas pentru turn. În timpul primului război mondial (în 1914), clopotele au fost rechiziționate, așa cum s-a întâmplat cu toate bisericile, și topite pentru muniție.
Chiar înainte de al doilea război mondial, biserica e renovată atât la interior cât și la exterior cu ajutorul unor colecte. În timpul războiului, biserica suferă distrugeri nu doar datorate războiului, ci și unui puternic cutremur (în 1940). Ultimele renovări au fost realizate în 2008 (exterior), respectiv 2012 (interior).

 

3.Biserica Sârbă din Moldova Veche

Conform izvoarelor scrise (secolul XVIII) în localitate a existat o biserică ortodoxă sârbă mai veche cu hramul Nașterii Sf. Ioan Botezătorul, având însă niște dimensiuni destul de modeste, construită din material lemnos.

Actuala biserică, cu același hram al Nașterii Sf. Ioan Botezătorul, a fost edificată între anii 1853-1855 și este cel mai impunător lăcaș de cult, din punct de vedere dimensional, din întreaga zonă (Clisura Dunării), având o turlă înaltă care adăpostește cinci clopote și un mecanism pentru ceas.

Inițial catapeteasma bisericii a fost zidită. Ea a fost pictată de către pictorul Frantz Vainhepl la începutul secolului XX, dar nu s-a păstrat în timp. Vechea catapeteasma zidită i-a lăsat locul uneia noi din lemn, opera sculptorului Ladislav Veres. În această nouă catapeteasma și-au găsit locul, totuși, vechile uși împărătești și diaconești. În lăcaș se păstrează în jur de 40 de cărți vechi (secolul XVIII-XIX) cu caracter practic-religios.